Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu

e-mail: rosliny.ozdobne@up.lublin.pl

Pracownicy   |  Badania   |  Dydaktyka    |    Historia
Rozprawy   |    Publikacje        flaga   flaga

Skład osobowy

Dyrektor Instytutu
Prof. dr hab. Halina Laskowska
halina.laskowska@up.lublin.pl
tel. 81 524 71 30   

 

I. Zakład Roślin Ozdobnych

Kierownik
Dr hab. Elżbieta Pogroszewska, prof. nadzw. UP

epogroszewska@wp.pl  
tel. 81 524 71 29

Profesorowie:

Prof. dr hab. Jerzy Hetman - profesor emerytowany
rosliny.ozdobne@up.lublin.pl
tel.81 524 71 01

Prof. dr hab. Halina Laskowska
halina.laskowska@up.lublin.pl  
tel. 81 524 71 30

Dr hab. Danuta Kozak, prof. nadzw. UP
dkozak@autograf.pl
tel. 81 524 71 35

Adiunkci:

Dr hab. Paweł Szot
pszot@autograf.pl
tel 81 524 71 39   
            
Dr inż. Barbara Marcinek
barbara.marcinek@up.lublin.pl 
tel. 81 524 71 42

Dr inż. Mariusz Szmagara
mariusz.szmagara@up.lublin.pl 
tel. 81 524 71 42

 Dr inż. Marzena Parzymies
marzena1122@tlen.pl 
tel. 81 524 71 57                       
                        
Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Abramik Stefan – specjalista
tel. 81 524 71 01

Mgr Andruszczyszyn Maria – specjalista
tel. 81 461 00 61 wew. 248

Dr inż.Świstowska Alicja
alicja.swistowska@up.lublin.pl 
tel. 81 524 71 57

Kozioł Hanna – specjalista
hanna.koziol@up.lublin.pl
tel. 81 524 71 01

Mgr inż. Aleksandra Konopińska-Mamej
aleksandra.mamej@up.lublin.pl 
tel. 81 524 71 57

Drabowicz Jerzy – pracownik gospodarczy 
tel. 81 461 00 61 wew. 248

 

Sekretariat:
Kozioł Hanna 
rosliny.ozdobne@up.lublin.pl   
tel. 81 524 71 01 


II. Zakład Architektury Krajobrazu


Kierownik
 
Dr hab. Krystyna Pudelska, prof. nadzw. UP
 
krystyna.pudelska@up.lublin.pl
tel. 81 524 71 43   

Profesorowie:    

Dr hab. Dobrosław Bagiński, prof. nadzw. UP
dobroslaw.baginski@interia.pl

Dr hab. Malgorzata Milecka, prof. nadzw. UP
malgorzata.milecka@up.lublin.pl

Dr hab. inż. arch. Mykola Bevz, prof. nadzw. UP
bevzmist@rambler.ru 
tel. 81 524 71 33

Dr hab. inż. arch. Viktor Myronenko, prof. nadzw. UP
mironenkovp@rambler.ru
tel. 81 524 71 33

Adiunkci:

Dr Katarzyna Palubska
kachapal@tlen.pl
tel. 81 524 71 33

Asystenci:

Mgr inż. arch. Kamila Boguszewska
kamila_boguszewska@interia.eu
tel. 81 524 71 33

Mgr Paulina Hortyńska
phortynska@yahoo.com
tel. 81 524 71 33

Mgr inż. arch. Marcin Iwanek
ivanek@vp.pl
tel. 81 524 71 33

Mgr inż. arch. Małgorzata Sosnowska
malgorzata.sosnowska@up.lublin.pl
tel. 81 524 71 33

Mgr. inż. Ewelina Widelska
ewelina.widelska@up.lublin.pl

Mgr Iwona Brankiewicz
iwona.brankiewicz@up.lublin.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Elżbieta Wojnowska - specjalista
tel. 81 524 71 34

 

 

III. Zakład Dendrologii i Terenów Zieleni

Kierownik:

Dr hab. Marek Dąbski
marek.dabski@up.lublin.pl 
tel. 81 524 71 58

Adiunkci:

Dr inż. Wojciech Durlak
wdurlak@autograf.pl 
tel. 81 524 71 39

Asystenci:

Mgr inż. Margot Dudkiewicz
margotdudkiewicz@o2.pl
 tel. 81 524 71 39

Pracownicy inżynieryno-techniczni:

Mgr inż. Agnieszka Tylus - specjalista
tel. 81 461 00 61 wew. 248