Katedra Fizjologii Roślin

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 

Pracownicy   |  Badania   |  Dydaktyka    |    Historia
Rozprawy    |    Publikacje        flaga   flaga

 

Skład osobowy

Kierownik:

Prof. dr hab. Edward Borowski

tel. 81 445-67-06
e-mail: fizjologia.roslin@up.lublin.pl
 

Sekretariat Katedry:


Mgr inż. Katarzyna Deneka
katarzyna.kurek@up.lublin.pl 
tel. 81 445-69-76

Profesorowie:

Prof. dr hab. Maria Szymańska
maria.szymanska@up.lublin.pl 
tel. 81 445-66-17

Dr hab. Władysław Michałek prof. nadzw. UP
wladyslaw.michalek@up.lublin.pl 
tel. 81 445-66-94

Adiunkci:

Dr Barbara Hawrylak – Nowak
bhawrylak@yahoo.com
tel. 81 445-60-96

Dr Renata Matraszek
renata.matraszek@up.lublin.pl 
tel. 81 445-66-83

Dr Sławomir Michałek
slawomir.michalek@up.lublin.pl
tel. 81 445-66-74


Starsi wykładowcy:

Dr Urszula Kruszelnicka
tel. 81 445-69-61

Asystenci:

Dr Katarzyna Rubinowska
katarzyna.rubinowska@up.lublin.pl
tel. 81 445-66-58

Pracownicy naukowo - techniczni:

Mgr Małgorzata Wróblewska
tel. 81 445-68-01

Mgr inż. Anna Ziemba
tel. 81 445-68-01
 

Mgr Monika Kalinowska
tel. 81 445-60-96


Doktoranci:

Mgr inż. Agnieszka Dobrowolska